Atividadis cun is pipius

    Custu mesi, in is iscolas e in is bibliotecas de su Sarcidanu - Barbàgia de Seulu, su sportellu linguìsticu, in collaboratzioni cun is bibliotecas, atòbiat is pipius, mannus e piticus,  aparicendi unus cantu de laboratòrius in lìngua sarda. Candu? Su 14 de freàrgiu s'atobiaus in Nuradda, in sa scola de s'infàntzia e eus … Continue reading Atividadis cun is pipius

Biddanoa ‘e Tulu. Festa de Carnevali.

  Is babbus e is mamma de is pipius e de is piciocus de is iscolas de Biddanoa ‘e Tulu   aparìciant:   SFILADA E FESTA DE CARNEVALI  29 de Freàrgiu   a is 3 e mesu de pustis pràndiu, atòbiu in su cruxeri intra Bia de is argiolas e Bia Casteddu. Sfilada in is … Continue reading Biddanoa ‘e Tulu. Festa de Carnevali.

Murera: lìburu de Francesca Spanu

Sa scritora Francesca Spanu presentat s’ùrtimu lìburu cosa sua a su museu Sanna Sulis, Dentro la Borsa. Su segundu atòbiu cun is Tè Leteràrius a su Museu Francesca Sanna Sulis de Murera. Giòbia su 13 de Freàrgiu 2020, tocat a sa scritora Francesca Spanu chi at a presentai su lìburu cosa sua “Dentro la Borsa”. … Continue reading Murera: lìburu de Francesca Spanu

Murera: cursu de banninu

Si fait sciri a totus is interessaus ca si tenit tempus fintzas a su 02 de su mesi de Friàrgiu 2020 po si podi iscriri a su cursu de “Banninu de Salvatàgiu”. Su cursu est organizau de sa Sociedadi Natzionali de Salvamentu de su Sarrabus, s’at a fai a Murera in s’Acquademia Sportiva (bèciu Centro … Continue reading Murera: cursu de banninu