Geroni: Rimbursu ispesas de viàgiu po istudiantis

ƒoƒXƒnƒCƒN

Su Comunu de Geroni fait sciri ca est publicau su bandu po s’assinnadura de contributus a tìtulu de rimbursu de ispesas de viàgiu po istudiantis pendularis de s’iscola segundària de segundu gradu.

Totu is iscedas si podint otènniri de is documentus in acàpiu o andendi a s’Ufìtziu Afàrius Generalis in is oràrius de obertura pùblica.

Su mollu de dimanda si podit pigai in s’Ufìtziu de su Protocollu o puru si ndi podit iscarrigai in su link innoi asuta e presentau, cumpilau e firmau, aintru de su 07.12.2018.

Ligi innoi sa detèrmina n. 237 in sardu

Ligi innoi su Bandu cumpletu in italianu

Iscàrriga e cumpila su mollu de dimanda

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.