Geroni: presentada de su progetu “In volo sulle Giare”

copertina-facebook-in-volo-sulle-giare

Su PARC – Paleo-Archeo Centro de Geroni presentat su progetu “In volo sulle Giare”

Cenàbura, s’8 de freàrgiu de su 2019

Su Putzu Nuràgicu de Santu Antine non tenit prus secretus. Passaus prus de 40 annus de is iscavus ghiaus de Francesco Guido de sa Subrintendèntzia po is benis archeològicus de Tàtari e Nùgoro*, is telecàmeras funt arrennèscias a nci calai a fundu de su putzu po ndi fai bessiri a pillu agiornamentus de grandu interessu. Su traballu – chi est istètiu possìbili gràtzias a unu sistema ingenniosu de telecàmeras a gàncius imbentau de sa sotziedadi Teravista de Gianni Alvito – nd’at bogau a pillu imàginis de calidadi bona meda, chi donant a is istudiosus sa possibilidadi de analizai s’arrebbussu de su putzu e de averiguai ipòtesis noas de costrutzioni.

Gràtzias a su progetu “In Volo sulle Giare” su PARC s’est fruniu de ainas chi permitint de ofèrriri una bisioni arrennoada cun imàginis aèreas a 360 gradus e cun s’impreu de visoris po sa realidadi imersiva. Vìdeo e imàginis chi faint gosai de su putzu e chi permitint de reprodùsiri sa calada fintzas a ndi tocai su fundali sciustu de àcua lìmpia e crara.
In prus, funt a disponimentu ainas e programas educativus po is abbisitadoris, cun atentu particulari po is prus piticus.

Programa de sa gerronada
Mengianu
Relatadoris:
Soddu Roberto – Sìndigu de Geroni
Chiara Pilo – Suprintendèntzia po is Benis Archeològicus de su Sud Sardigna
Luigi Sanciu – Diretori scientìficu de su museu e consulenti po su progetu
Anna Maria Ardu – Archeòloga consulenti po su progetu
Gianni Alvito – Cordinadori de is ripresas, faidura de su vìdeo e produtu multimediali
Maria Giuseppina Scorrano –
Michele Zucca – Presidenti Giunone Soc Coop, Responsàbili servìtzius didàticus

Buffet

Merì:
Passillada ghiada a su cùcuru
Prova de is visoris e presentada de is atividadis didàticas

Info:
parcgenoni@gmail.com

+39 339 16 76 863

 

Po ndi sciri de prus:

*Is iscavus iat ammostau, a 40 metrus de fundària, unu tempieddu e una regorta de repertus de grandu interessu: 800 monetas, getadas in su putzu fortzis a indonu de is deus, vasus de brunzu e de prumu, mànigas de craddaxus pintadas, puntas de lància, duus brunzitus chi representant personàgius masculinus, un’àrganu po ndi piscai s’àcua, in prus de una màriga de edadi nuràgica acanciada a una spada votiva e una màniga de punnali de avòriu de elefanti. Totu su materiali est allogau in su Museu Sanna de Tàtari, e testimòniat de su grandu importu chi custu logu depiat tenni po sa genti de su territòriu e fortzis de s’ìsula. Po cumpletai sa connoscèntzia e su stùdiu de su putzu, su diretori scientìficu de su Parc, Luigi Sanciu, at fatu un’anàlisi tènnicu-geològica de su materiali umperau po sa costrutzioni e un’anàlisi geològica de sa costera de su monti innui s’agatat su putzu – spiegat Micheli Zucca, su presidenti de sa Coop. Giunone chi gestit su Museu e ghiat su progetu – e su stùdiu de s’arroca at a cunfrimai ca ddui at materiali chi est lòmpiu fintzas de 20 chilòmetrus de distàntzia e at a fai pentzai a ideas de costrutzioni noas po custa strutura funguda 40 metrus.

(Fonti: artìculus dedìcaus a s’argumentu in La Nuova Sardegna e in CagliariPad)

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.