“Mi ddu imparas su sardu?” S’Unioni Sarda provat a arrespùndiri

Custu mengianu (cenàbura, 18 de gennàrgiu 2019) est bessiu unu bellu articuleddu in s’Unioni Sarda chi chistionat de nosu. Manuela Arca, giornalista sèmpiri atenta a is chistionis de su mundu culturali sardu e chi medas bortas s’est ocupada de is cunditzionis de sa lìngua sarda in su mundu de oi, provat a acrarai su stadu de sa lìngua sarda po su chi pertocat s’oferta de formatzioni.

Sa pregunta est fàcili fàcili: Po imparai a fueddai e scriri in sardu, a innui potzu andai? A cali scola mi potzu iscriri? Chi sa lìngua in chistioni fessat s’inglesu, su francesu o su spanniolu sa sceda iat a èssiri dereta e simpri, ca de cursus po imparai lìnguas stràngias si nd’agatat de ònnia genia, de ònnia prètziu, de calichisiat livellu, cun insenniantis berus o virtualis, de atobiai faci po faci o de ingòlliri in busciaca po ndi ddus fai bessiri a pagheddus, imoi faendi sa fila anca de su dutori, imoi sètzius in corriera, imoi in domu, acanta de sa ziminera a pusti cena. Po su sardu sa chistioni no est aici fàcili, ma sa nova bona est ca is ideas funt medas e is resursas umanas ancora giòvunas e ativas.

Gràtzias a Manuela Arca e a s’Unioni Sarda.

img-20190118-wa0008-e1547808103237.jpg

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.