Nuradda. Avisu iscritzioni de is canis a s’anàgrafe

Nurallao-Stemma.jpg 

COMUNU DE NURADDA

Provìntzia Sud Sardigna

 

AVISU

 

A totus is meris de canis chi non funt iscritus ancora a sa Banca de datus Regionali de s’Anàgrafe de is Canis,

si fait sciri ca

Mèrcuris 21 de austu de is 08.00 a is 10.00 de mengianu, in su campu sportivu de su Comunu, nc’at a èssiri su personali de su Servìtziu Veterinàriu po sa ponidura de is microchip a is canis.

 

Is interessadus, ant a dèpiri portari cun issus su documentu de identidadi e sa tèssera sanitària.

Nuradda, 6/08/2019

 

SU SìNDIGU

F.du Rita Aida Porru

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.