Sàdili: aintru de su 13 de austu iscritzioni a is Curas Termalis

S’Ufìtziu de is Servìtzius Sotzialis de su Comunu de Sàdili

ORGANIZAT su servìtziu de Curas Termalis a is

fordongianus

 Termas de Fordongianus

de su 13 a su 26 de Ladàmini 2019

Po pigai parti tocat a:

  • pediri s’impenniativa a su dutori de famìllia
  • pediri is follus de iscritzioni in s’ufìtziu de is servìtzius sotzialis de Sàdili (Dut.ra Linda Lapillo)
  • cumpilai e presentai sa dimanda impari cun s’impenniativa e cun sa retzida de su versamentu de Euros 200,00

Is iscritzionis scadint MARTIS, SU 13 DE AUSTU.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.