Seulu: totu prontu po Andalas 2019 (sa de XXV Editzionis)

In Seulu est costumàntzia. Dònnia 13 de austu totu sa bidda s’organizat e si movit po ndi pesai sa festa prus importanti de s’annu: Andalas

65060600_2629292670433847_2982717700305846272_n.jpgDifatis, sa manifestada nascit cun finalidadis escursionìsticas, naturalìsticas, turìsticas, ma a s’acabbu est una grandu festa de ospitalidadi e de cuncàmbia. Is seulesus arrennescint a conchistai su coru de onniunu de is milla partecipantis, arribbaus de ònnia parti de sa Sardìnnia e non feti. S’organizatzioni est a incuru de su Comitau Andalas paris cun su Comunu de Seulu, S’Ecomuseu de su Frumindosa de Susu, sa Pro Loco e totu is voluntàrius seulesus (in totu unas centu personas), ma de grandu valori est fintzas sa collaboratzioni cun su Sucursu Alpinu e Speleològicu de sa Sardigna CNSAS e de s’Assòtziu Voluntàrius de su Sucursu de Cuartu.

Ocannu s’escursioni a circùitu de 7,5 Km s’at firmai po su pàusu traditzionali e su bànniu in is àcuas de su Frumindosa in sa localidadi de “Sa Murtixedda”. Sa dificurtadi est mèdiu-arta po mori de unas cantu pigadas liscinosas e de sa basca, ma bastat a portai crapitas de trekking e una bona scorta de àcua po si gosai sa camminada. In prus, su stògumu at a agatai paxi e prexu in su pràngiu de “Sa Funtana ‘e su Predi”, unu de is esèmpius de ospitalidadi prus mannus e bonus in Sardìnnia. Is voluntàrius de s’organizatzioni si faint cuocus, arrustidoris, camereris po arregalai gosu in unu pràngiu arricu e de calidadi. Sighint mùsica e ballus acumpangiaus de binu bonu e alligria in cantidadi. 

20245816_1696506677045789_8080482350011521710_n.jpg

Po totu is iscedas e po prenotai is billetus si podint tzerriai custus nùmerus: 3391274264, 3387037538, 3487998725, o mandai una mail a s’indiritzu andalas@tiscali.it.   

In su situ de Andalas www.andalasseulo.com. si podit lìgiri sa stòria de sa manifestada e castiai immàginis.ì, vìdeo e documentus chi pertocant totu is annualidadis passadas.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.