Biddanoa ‘e Tulu: scampirrada a bicicreta su 24 de custu mesi

Su 24 de cabudanni nci at a essi sa primu scampirrada “Pantaleo Archeobike 25 km”. Is chi bolint pigai parti si podint iscriiri sa dii etotu a is 8 de mangianu in sa domu de Masili. A is 9 oras s’at a movi de sa bidda po arribai a su nuraxi Adoni, acoa unu cumbidu a “Pranedda e Ollastu”, furriendi a bidda a sa 1 mancu 1 cuartu a su campu sportivu. S’arregordat a totu is curridoris a bicicreta ca est de òbrigu a si portai avatu su cascu, sa càmera d’ària e sa bicicreta revisionada.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.