Ìsili: Determinatzioni n. 116 de su 7/08/2019 Cunsòrtziu Turisticu de is Lagus

Advertisements

Seulu: totu prontu po Andalas 2019 (sa de XXV Editzionis)

In Seulu est costumàntzia. Dònnia 13 de austu totu sa bidda s'organizat e si movit po ndi pesai sa festa prus importanti de s'annu: Andalas Difatis, sa manifestada nascit cun finalidadis escursionìsticas, naturalìsticas, turìsticas, ma a s'acabbu est una grandu festa de ospitalidadi e de cuncàmbia. Is seulesus arrennescint a conchistai su coru de onniunu de … Continue reading Seulu: totu prontu po Andalas 2019 (sa de XXV Editzionis)

Geroni: Istadi in su P.AR.C. po crèsciri imparendi

Candu acabbat s’iscola, incumentzat su spàssiu in su P.AR.C. de Geroni! Po totu s’istadi, is operadoris de sa Sotz. Coop. Giunone specializaus in didàtica museali, paris cun formadoris, educadoris, un’Archeòloga e unu Geòlogu-Paleontòlogu ant a ghiai is pipius in is Campus Estivus de Paleontologia e Archeologia, chi podint durai una dia, tres diis o puru … Continue reading Geroni: Istadi in su P.AR.C. po crèsciri imparendi

Seulu: leturas de Beranu!

Custu mengianu eus tentu òspitis spetzialis, in sa biblioteca de Seulu! Funt benius a s'agatai is pipius de s'iscola de s'infàntzia, prontus a ascurtai contus de babballotis e de amighèntzia. A pustis de un'ierru longu e fridu, custa cida parit incumentzendi unu bellu beranu, e tantus no eus apoderau sa gana de lìgiri in pratza: … Continue reading Seulu: leturas de Beranu!