Geroni: istadi in su Parcu de Peppi Locci

Sa Biblioteca Comunali de Geroni impari cun s'ufìtziu de sa lìngua sarda proponint una filera de atòbius po is pipius in su parcu Peppi Locci, in bia Roma n. 106. Is atividadis s'ant a fàiri in s'arrespetu de is normas de preventzioni de su Covid-19 e ant a èssiri dedicadas a su tema de ocannu … Continue reading Geroni: istadi in su Parcu de Peppi Locci

Seulu: totu prenu po su cuncertu in Sa Stiddiosa

S’Ecomuseu de su Frumindosa de Seulu, paris cun sa Pro Loco e su Comunu de Seulu e su patrotzìniu de sa Regioni Sardigna at organizau po sàbudu, su 1 de austu 2020 unu cuncertu ùnicu e ispetziali, chi ponit paris mùsica e trekking, natura e paesàgiu. Un’atòbiu po is amantiosus de sa mùsica e de … Continue reading Seulu: totu prenu po su cuncertu in Sa Stiddiosa

Ìsili: Istadi in biblioteca… abetendi su Festival Tuttestorie

ASCURTA! S'artìculu est in YouTube! https://youtu.be/yQoqwmB64zg Ocannu s’istadi in biblioteca est lòmpia in manera diferenti, prus abellu e prus in siléntziu. Po mori de s’emergéntzia acapiada a su virus Covid-19, chi in calancuna manera at mudau sa vida de totus e in totu su mundu, est mudada fintzas s’organizatzioni de is programmas culturalis e prus … Continue reading Ìsili: Istadi in biblioteca… abetendi su Festival Tuttestorie

CURSUS DE LIMBA SARDA 2020: funt obertas is iscritzionis!

Su progetu linguìsticu Sarcidanu-Barbàgia de Seulu-Sarrabus po custa annualidadi previdit e organizat 2 CURSUS DE LIMBA SARDA DE 20 ORAS - LIVELLUS I, II E III po su personali de is amministratzionis pùblicas e po totu is tzitadinus interessaus IN IS MESIS DE MARTZU E ABRILI 2020 SEDIS DE DEFINIRI SEGUNDU IS ADESIONIS Po ndi sciri … Continue reading CURSUS DE LIMBA SARDA 2020: funt obertas is iscritzionis!

MURERA: ATÒBIUS

MURERA: ATÒBIU A PITZUS DE S’EDADI DE MESU IN SARDIGNA E ELEONORA D’ARBOREA S’Universidadi de sa de Tres Edadi de su Sarrabus organizat po cenàbara su 21 de su mesi de freàrgiu a is cincu de a merì (17:00), in sa sedi de bia Sardegna 79 a Murera, duus atòbius a pitzus de “S’Edadi de … Continue reading MURERA: ATÒBIUS

Biddanoa ‘e Tulu. Festa de Carnevali.

  Is babbus e is mamma de is pipius e de is piciocus de is iscolas de Biddanoa ‘e Tulu   aparìciant:   SFILADA E FESTA DE CARNEVALI  29 de Freàrgiu   a is 3 e mesu de pustis pràndiu, atòbiu in su cruxeri intra Bia de is argiolas e Bia Casteddu. Sfilada in is … Continue reading Biddanoa ‘e Tulu. Festa de Carnevali.

Murera: lìburu de Francesca Spanu

Sa scritora Francesca Spanu presentat s’ùrtimu lìburu cosa sua a su museu Sanna Sulis, Dentro la Borsa. Su segundu atòbiu cun is Tè Leteràrius a su Museu Francesca Sanna Sulis de Murera. Giòbia su 13 de Freàrgiu 2020, tocat a sa scritora Francesca Spanu chi at a presentai su lìburu cosa sua “Dentro la Borsa”. … Continue reading Murera: lìburu de Francesca Spanu

Atividadis cun is pipius

  Custu mesi, in is iscolas e in is bibliotecas de su Sarcidanu - Barbàgia de Seulu, su sportellu linguìsticu, in collaboratzioni cun is bibliotecas, atòbiat is pipius, mannus e piticus,  aparicendi unus cantu de laboratòrius in lìngua sarda. Candu? Su 14 de freàrgiu s'atobiaus in Nuradda, in sa scola de s'infàntzia e eus a … Continue reading Atividadis cun is pipius

Nuragus. Torrat a partiri su progetu “Sportello in Spalla”.

Sa Comunidadi montana Sarcidanu -Barbàgia de Seulu torrat a imprassai su progetu “Sportello in Spalla”. Sa Comunidadi montana Sarcidanu -Barbàgia de Seulu pigat parti, po sa de tres bortas, a su progetu “Sportello in Spalla”, s’initziativa coordinada de s’assòtziu Malik e de Eurodesk Italy e Eurobridge, pentzada po is giòvunus e po is operadoris chi … Continue reading Nuragus. Torrat a partiri su progetu “Sportello in Spalla”.

Stersili. 1° editzioni de “Carnevale di Barbagia”

Custa cida at a incarrerari sa prima editzioni de  “Carnevale di Barbagia”, una manifestada chi s’at a fari intra su 2 de freàrgiu e su 1 de martzu 2020 in 5 biddas de sa Barbàgia de Seulu po afestari in paris su Carrasciali. Ònnia bidda at a dèpiri aprontari assumancu dus carrus a tema e … Continue reading Stersili. 1° editzioni de “Carnevale di Barbagia”

Ìsili: lompit a su MARATE sa mustra “Andando via”

Su museu po s’arti de s’arràmini e de su tessìngiu, su MARATE de Ìsili, sighit a s’arrennoai in is propostas e a spantai su pùblicu. Custa borta at a arriciri in is localis antigus e elegantis de Pratza de Santu Giusepi – in su primu pianu de su museu, dedicau a sa setzioni artìstica – … Continue reading Ìsili: lompit a su MARATE sa mustra “Andando via”

Serri: Atòbiu de acabbu progetu “Archeosperimentando”

Cenàbura, su 31 de gennàrgiu 2020 a is 17:30 localis de s'Ex Montigranàticu s'at a fàiri sa cunferéntzia chi serrat su progetu ARCHEOSPERIMENTANDO, su primu Fèstival de s'archeologia e de sa cunnoscéntzia cumpartzia, finantziau de sa Fundatzioni de Sardigna. In cuss'ocasioni s'at a fàiri sa presentada e sa proietzioni de su film curtzu 'Bias de … Continue reading Serri: Atòbiu de acabbu progetu “Archeosperimentando”

Nuragus. Arribat “Visioni made in Sardegna”

Unu mengianu po chistionari de is temàticas green cun is pipius de sa Scola Primària. Su progetu “Visioni made in Sardegna”, promòviu de sa Fondatzioni Sardigna Film Commission e aprontadu de s’Assòtziu Malik, arribat in sa Scola Primària de Nuragus, cun sa proietzioni de unas cantu de òperas sceberadas in mesu ai cussas prodùsias in … Continue reading Nuragus. Arribat “Visioni made in Sardegna”

Serri: 250 annus de sa Crésia de Sant’Antoni

Ocannu sa festa traditzionali dedicada a Sant'Antoni e a Santu Serbestianu in Serri at a èssiri ancora prus inténdia e partecipada de totu sa populatzioni. Difatis, in ocasioni de is 250 annus de fràigu de sa Crésia de Sant'Antoni,  su Comunu de Serri at a organizai atividadis e initziativas po un'annu intreu - de su … Continue reading Serri: 250 annus de sa Crésia de Sant’Antoni

Seulu: Progetu “Visioni made in Sardegna”

Sa Fundatzioni Sardegna Film Commission, cun s'organizatzioni de s'Assòtziu Malik proponit unu progetu punnau a sa sensibilizatzioni a temàticas ecològicas e de bonas pràtigas eco-sustenìbilis, in prus de propònniri proietzionis de film prodùsius in s'ìsula. Su progetu est dedicau a totu sa comunidadi seulesa e a is piciocheddus de s'iscola segundària de primu gradu. Custas funt … Continue reading Seulu: Progetu “Visioni made in Sardegna”

Ìsili: leturas po sa Befana in biblioteca

Cenàbura, su 3 de gennàrgiu, is operadoras e operadoris de sa biblioteca comunali de Ìsili, paris cun s'ufìtziu de sa lìngua sarda e cun s'agiudu de s'amministratzioni comunali, ant organizau unu mengianu de leturas e atividadis po abetai sa Befana cun totu is pipius! Eus sceberau unus cantu contus de unu lìbburu ispassiosu meda, intitulau … Continue reading Ìsili: leturas po sa Befana in biblioteca

Serri. Fiera de Santa Luxia

Su Comunu de Serri cumbidat a totus a pigari parti a   Sa de 167 Fieras de Santa Luxia Sa Festa de su Sarcidanu   SERRI, 15 DE CABUDANNI 2019     PROGRAMMA TZIVILI DOMìNIGU 15 DE CABUDANNI 9.00        MERCADU DE IS PRODUTORIS E BÈNDIDA DE FILIERA CURTZA          … Continue reading Serri. Fiera de Santa Luxia