Serri: 250 annus de sa Crésia de Sant’Antoni

Ocannu sa festa traditzionali dedicada a Sant'Antoni e a Santu Serbestianu in Serri at a èssiri ancora prus inténdia e partecipada de totu sa populatzioni. Difatis, in ocasioni de is 250 annus de fràigu de sa Crésia de Sant'Antoni,  su Comunu de Serri at a organizai atividadis e initziativas po un'annu intreu - de su … Continue reading Serri: 250 annus de sa Crésia de Sant’Antoni

Seulu: Progetu “Visioni made in Sardegna”

Sa Fundatzioni Sardegna Film Commission, cun s'organizatzioni de s'Assòtziu Malik proponit unu progetu punnau a sa sensibilizatzioni a temàticas ecològicas e de bonas pràtigas eco-sustenìbilis, in prus de propònniri proietzionis de film prodùsius in s'ìsula. Su progetu est dedicau a totu sa comunidadi seulesa e a is piciocheddus de s'iscola segundària de primu gradu. Custas funt … Continue reading Seulu: Progetu “Visioni made in Sardegna”

Ìsili: leturas po sa Befana in biblioteca

Cenàbura, su 3 de gennàrgiu, is operadoras e operadoris de sa biblioteca comunali de Ìsili, paris cun s'ufìtziu de sa lìngua sarda e cun s'agiudu de s'amministratzioni comunali, ant organizau unu mengianu de leturas e atividadis po abetai sa Befana cun totu is pipius! Eus sceberau unus cantu contus de unu lìbburu ispassiosu meda, intitulau … Continue reading Ìsili: leturas po sa Befana in biblioteca

Serri. Fiera de Santa Luxia

Su Comunu de Serri cumbidat a totus a pigari parti a   Sa de 167 Fieras de Santa Luxia Sa Festa de su Sarcidanu   SERRI, 15 DE CABUDANNI 2019     PROGRAMMA TZIVILI DOMìNIGU 15 DE CABUDANNI 9.00        MERCADU DE IS PRODUTORIS E BÈNDIDA DE FILIERA CURTZA          … Continue reading Serri. Fiera de Santa Luxia