Serri: Determinatzioni n. 4 de su 05/02/20 Incàrrigu de bàrdia noturna po Santa Vitòria

Seulu: cumpridura de is traballus in sa bia de su ponti

Su Servìtziu amministrativu, ténnicu e econòmicu finantziàriu de sa “Comunidadi Montana Sarcidanu-Barbàgia de Seulu”, cun Determinatzioni n. 1 de su 21/01/2020 at aprobau su cumpletamentu de is traballus de aconciadura de sa bia Seulu – Biddanoa ‘e Tulu in localidadi Selasi, in su tretu de su ponti iderrocau po mori de su cicloni Cleopatra de … Continue reading Seulu: cumpridura de is traballus in sa bia de su ponti