Stersili: oberidura straordinària Ufìtziu Eletorali

OBERIDURA UFÌTZIUS COMUNALIS PO ARRELASSAI IS TÈSSERAS ELETORALIS Oberidura straordinària de s’Ufìtziu Eletorali Comunali po su Referendum Costitutzionali 20/21 de Cabudanni 2020 DATAORÀRIUCenàbara 18/09/2020De is 07.00 a is 18:00Sàbudu 19/09/2020De is 07:00 a is 18:00Domìnigu 20/09/2020De is 07:00 a is 23:00Lunis 21/09/2020De is 07:00 a is 15:00 S’ufìtziu est obertu po: - nd’arretirai sa tèssera … Continue reading Stersili: oberidura straordinària Ufìtziu Eletorali