Nuradda. Avisu torradura follu venatòriu intra su 2/03/2020.

Biddeputzi: Consillu Comunali po sa tzitadinàntzia onorària a Liliana Segre

Si fait sciri ca su Consillu Comunali est cunvocau in setzida pùblica e straordinària, in s’aposentu Comunali in bia Leonardo da Vinci, su 27 de su mesi de gennàrgiu 2020 a is cincu e mesu (17:30) po discuti a pitzus de custus argumentus: Aprovatzioni de is verbalis de is setzidas pretzedentis; Verìfica de cantu e … Continue reading Biddeputzi: Consillu Comunali po sa tzitadinàntzia onorària a Liliana Segre