Sarcidanu-Barbàgia de Seulu: Cursu gratùitu Ténnicu de su Marketing

S’assòtziu de entis cumpostu de s’Agentzia Formativa S.O.So.R. Iscola Operadoris Sotzialis Regionali, SOS Servìtzius po s’Ocupatzioni e s’Isvilupu srl e su GAL Sarcidanu Barbàgia de Seulu, cun finantziamentu de su POR Sardigna FSE 2014-2020 e su Fundu Sotziali Europeu po su progetu “ECO-PRO – afortiadura de cumpeténtzias in contu de produtzioni e promotzioni de is … Continue reading Sarcidanu-Barbàgia de Seulu: Cursu gratùitu Ténnicu de su Marketing