Geroni: Deliberatzioni n. 24 subra is contus de gestioni

Advertisements

Geroni: S’ùrtimu bilàntziu de su Sìndigu Roberto Soddu

[Artìculu de Antoni Pintori furriau de s'Unioni Sarda in lìnia: https://www.unionesarda.it/articolo/economia/2019/03/15/a-genoni-l-ultimo-bilancio-del-sindaco-roberto-soddu-2-850240.html?fbclid=IwAR3bgHT6kbWnSIrfy7jqchg_OOIxgogpHxVlrPnJvj63rz_RpFU4offayo4%5D “Eus aprobau s’ùrtimu bilàntziu de previsioni” - at nau su sìndigu Roberto Soddu, chi s’aprontat a lassai s’incàrrigu in beranu, giai chi non s’at a torrai a candidai po is pròssimas eletzionis comunalis. Unu bilàntziu innui sa mellus parti est destinada a is traballus … Continue reading Geroni: S’ùrtimu bilàntziu de su Sìndigu Roberto Soddu