Geroni: istadi in su Parcu de Peppi Locci

Sa Biblioteca Comunali de Geroni impari cun s'ufìtziu de sa lìngua sarda proponint una filera de atòbius po is pipius in su parcu Peppi Locci, in bia Roma n. 106. Is atividadis s'ant a fàiri in s'arrespetu de is normas de preventzioni de su Covid-19 e ant a èssiri dedicadas a su tema de ocannu … Continue reading Geroni: istadi in su Parcu de Peppi Locci

Lìtera de sa ministra Azzolina a sa comunidadi scolàstica