Seulu: Progetu “Visioni made in Sardegna”

Sa Fundatzioni Sardegna Film Commission, cun s'organizatzioni de s'Assòtziu Malik proponit unu progetu punnau a sa sensibilizatzioni a temàticas ecològicas e de bonas pràtigas eco-sustenìbilis, in prus de propònniri proietzionis de film prodùsius in s'ìsula. Su progetu est dedicau a totu sa comunidadi seulesa e a is piciocheddus de s'iscola segundària de primu gradu. Custas funt … Continue reading Seulu: Progetu “Visioni made in Sardegna”

Serri: calendàriu serresu, sa de XII editzionis

Ocannu puru s'amministratzioni comunali de Serri, impari cun sa Pro Loco e cun is tzitadinus, at publicau su "Calendàriu serresu". S'editzioni de su 2020 est sa de doxi editzionis. Una traditzioni, duncas, chi is serresus sighint a tènniri a coru, prus che totu poita su "Calendàriu serresu" no est feti unu calendàriu, ma un'ocasioni bella … Continue reading Serri: calendàriu serresu, sa de XII editzionis

Intercultura: iscritzionis aintru de su 10/11/2019

Ligi innoi su bandu intreu: allegato -bando regione autonoma della sardegna