Ìsili: Avaloramentu de is Istatzionis bècias

Advertisements

Ìsili: bonus arresurtus po su Cuncursu Literàriu

S’est cumpriu martis, su 19 de freàrgiu, cun una bella premiatzioni in su centru sòtziu-culturali de Ìsili su Primu Cuncursu de Poesia e Prosa in lìngua sarda e italiana organizau de su Comunu de Ìsili cun sa collaboratzioni de is Servìtzius Culturalis. Su bandu, publicau s’istadi passada e chi poniat coment’e iscadèntzia po sa presentada … Continue reading Ìsili: bonus arresurtus po su Cuncursu Literàriu

Ìsili: cursu de formatzioni po is Amigus de sa Poesia

Is Amigus de sa Poesia s’atòbiant ònnia cenàbura in sa sedi insoru, in su pranu de bàsciu de su centru sòtziu-culturali. Un’aposentu  piticu ma dìnniu, simpri, cun mesas e cadiras e pagus àterus trastus, ma imprassau de nòminis e imàginis de is babbus mannus de sa poesia sarda e de is giòvunus puru, is levas … Continue reading Ìsili: cursu de formatzioni po is Amigus de sa Poesia

Ìsili: scadèntzia contributus Impeditzus Architetònicus

Su Servìtziu Edilìtzia Residentziali de sa Regioni Autònoma de Sardigna at comunicau, cun annotu de su 18 de gennàrgiu 2019 Prot. 1797, sa scadèntzia de su bandu nou po s’assinnadura de contributus regionalis punnaus a ndi bogai is impeditzus architetònicus in fràigus privaus (L. 13/89 Annualidadi 2019). Su tzitadinu privau depit fai referimentu a su … Continue reading Ìsili: scadèntzia contributus Impeditzus Architetònicus

“La semina”. Atòbius de formatzioni e laboratòrius apariciadus de su Festival Tuttestorie.

locandina la semina 2019 in sardu locandina la semina 2019