Ìsili: Deliberatzioni n. 4 de su 31/01/2020 Lìnias de ghia po s’impreu de su WI FI comunali

Regulamentu WI FI comunali Isili

Atividadis cun is pipius

    Custu mesi, in is iscolas e in is bibliotecas de su Sarcidanu - Barbàgia de Seulu, su sportellu linguìsticu, in collaboratzioni cun is bibliotecas, atòbiat is pipius, mannus e piticus,  aparicendi unus cantu de laboratòrius in lìngua sarda. Candu? Su 14 de freàrgiu s'atobiaus in Nuradda, in sa scola de s'infàntzia e eus … Continue reading Atividadis cun is pipius

Ìsili: lompit a su MARATE sa mustra “Andando via”

Su museu po s’arti de s’arràmini e de su tessìngiu, su MARATE de Ìsili, sighit a s’arrennoai in is propostas e a spantai su pùblicu. Custa borta at a arriciri in is localis antigus e elegantis de Pratza de Santu Giusepi – in su primu pianu de su museu, dedicau a sa setzioni artìstica – … Continue reading Ìsili: lompit a su MARATE sa mustra “Andando via”

Ìsili: sa natzionali ucraina de canoa s’allenat a Is Barrocus

A pustis de s’arretiru de sa scuadra de bòcia de su Casteddu, setzioni Primavera, a s’incumentzu de s’istadi passada, su territòriu de Ìsili torrat a èssiri in primu pianu in unu setori de grandu importu po s’economia locali: su turismu sportivu. Difatis, a pustis de s’interessamentu de su ténnicu sportivu Edem Muradasilov, chi collaborat cun … Continue reading Ìsili: sa natzionali ucraina de canoa s’allenat a Is Barrocus

Ìsili: leturas po sa Befana in biblioteca

Cenàbura, su 3 de gennàrgiu, is operadoras e operadoris de sa biblioteca comunali de Ìsili, paris cun s'ufìtziu de sa lìngua sarda e cun s'agiudu de s'amministratzioni comunali, ant organizau unu mengianu de leturas e atividadis po abetai sa Befana cun totu is pipius! Eus sceberau unus cantu contus de unu lìbburu ispassiosu meda, intitulau … Continue reading Ìsili: leturas po sa Befana in biblioteca