Seulu: in iscena s’ùrtima Maista de Partu

Sàbudu, su 13 de abrili a is 16.00 Centru Polifuntzionali Seulu cunvènniu/ispetàculu “LA FAME DEL PARTO – l’ultima ostetrica di Seulo”, de un’idea de Rosalba Boi cun s’atora Paola Atzeni, mùsicas e cantzonis de Chiara Effe. Custu ispetàculu, chi fait parti de sa variedadi de atòbius organizaus de s’Ecomuseu de su Frumindosa de Seulu in … Continue reading Seulu: in iscena s’ùrtima Maista de Partu

Advertisements

Ìsili: cursu de formatzioni po is Amigus de sa Poesia

Is Amigus de sa Poesia s’atòbiant ònnia cenàbura in sa sedi insoru, in su pranu de bàsciu de su centru sòtziu-culturali. Un’aposentu  piticu ma dìnniu, simpri, cun mesas e cadiras e pagus àterus trastus, ma imprassau de nòminis e imàginis de is babbus mannus de sa poesia sarda e de is giòvunus puru, is levas … Continue reading Ìsili: cursu de formatzioni po is Amigus de sa Poesia

Stersili. Sa tàula de su 69 p.C.

In su 1866, in martzu, su massaju, Luigi Puddu, arendi su cungiau de “S'è munzu Franciscu”, in localidadi “Cort'e Lucetta”, si fiat acatau ca s’obrada de s’aladru suu iat atumbadu a calincuna cosa de tostau. Crosidadosu e impentzamentau de custu fattu, ndi iat scostiau su ju, iat incarrerdu a sgavari e iat agatadu una lastra … Continue reading Stersili. Sa tàula de su 69 p.C.