Oberit su sportellu Sarcidanu-Barbàgia de Seulu-Sarrabus

Custu mengianu in Ìsili at torrau a obèrriri su servìtziu linguìsticu, intrendi in su de catòdixi annus de atividadi. Sa nova de ocannu est ca su Comunu de Ìsili at a fàiri parti de unu totali de 48 comunus numenaus "Sportellu de Sud Sardigna", partzius in tres zonas geogràficas: Campidanu, Surcis-Igresienti, Sarcidanu-Barbàgia de Seulu-Sarrabus. Duncas, Ìsili … Continue reading Oberit su sportellu Sarcidanu-Barbàgia de Seulu-Sarrabus

Intercultura: iscritzionis aintru de su 10/11/2019

Ligi innoi su bandu intreu: allegato -bando regione autonoma della sardegna

Nuradda. Avisu iscritzioni de is canis a s’anàgrafe

  COMUNU DE NURADDA Provìntzia Sud Sardigna   AVISU   A totus is meris de canis chi non funt iscritus ancora a sa Banca de datus Regionali de s’Anàgrafe de is Canis, si fait sciri ca Mèrcuris 21 de austu de is 08.00 a is 10.00 de mengianu, in su campu sportivu de su Comunu, … Continue reading Nuradda. Avisu iscritzioni de is canis a s’anàgrafe