Oberit su sportellu Sarcidanu-Barbàgia de Seulu-Sarrabus

Custu mengianu in Ìsili at torrau a obèrriri su servìtziu linguìsticu, intrendi in su de catòdixi annus de atividadi. Sa nova de ocannu est ca su Comunu de Ìsili at a fàiri parti de unu totali de 48 comunus numenaus "Sportellu de Sud Sardigna", partzius in tres zonas geogràficas: Campidanu, Surcis-Igresienti, Sarcidanu-Barbàgia de Seulu-Sarrabus. Duncas, Ìsili … Continue reading Oberit su sportellu Sarcidanu-Barbàgia de Seulu-Sarrabus

Intercultura: iscritzionis aintru de su 10/11/2019

Ligi innoi su bandu intreu: allegato -bando regione autonoma della sardegna

Nuragus. Laboratòriu de coxina po pipius de su 12/07/2019.

Cenàbura, su 12 de argiolas, sa biblioteca comunali s'est furrida a coxina e is pipius si funt furriadus in paneteris e chefs. Cun s'agiudu de mammas e collegas, difati,  sa biblioteca e su sportellu lìnguisticu ant apariciadu unu laboratòriu de coxina spassiosu:  eus ciuetu, pesadu e cotu su pani,  aprontadu una intzalada de arrosu cun … Continue reading Nuragus. Laboratòriu de coxina po pipius de su 12/07/2019.