Geroni: Determinatzioni n. 174 de s’8/08/2019 Atividadis de s’Oratòriu

Biddanoa ‘e Tulu. Laboratòriu de su 24 de argiolas.

Coment s'est formadu su mari? E is coloris de s'àcua? A ita timit unu piscadori? Chiara Carminati, cun su lìburu "Il mare in una rima", s'at arrespustu a ònnia duda. Gràtzias a poesias simplis e a rimas geniosas custa autora s'at acumpangiadu in custu merì de laboratòriu, innui eus chistionadu de mari, de piscis e … Continue reading Biddanoa ‘e Tulu. Laboratòriu de su 24 de argiolas.

Nuragus. Laboratòriu de coxina po pipius de su 12/07/2019.

Cenàbura, su 12 de argiolas, sa biblioteca comunali s'est furrida a coxina e is pipius si funt furriadus in paneteris e chefs. Cun s'agiudu de mammas e collegas, difati,  sa biblioteca e su sportellu lìnguisticu ant apariciadu unu laboratòriu de coxina spassiosu:  eus ciuetu, pesadu e cotu su pani,  aprontadu una intzalada de arrosu cun … Continue reading Nuragus. Laboratòriu de coxina po pipius de su 12/07/2019.

Biddanoa ‘e Tulu. Laboratòriu de su 10/07/2019.

Nc’eus passadu pròpriu unu bellu merì, mèrcuris, su 10 de argiolas, in sa biblioteca comunali. Eus lìgiu cun is pipius unu bellu lìburu de Beatrice Alemagna “Is pùlixis in giardinu”, unu contu po chistionari de amighèntzia, de diversidadi e de comenti, a bortas, teneus timoria de is chi funt diversus  de su nous. Chi si … Continue reading Biddanoa ‘e Tulu. Laboratòriu de su 10/07/2019.

Ìsili: In sa bidda de is babbillotis

Custu mengianu in biblioteca is pipius ant connotu duus lìbburus de grandu calidadi e ascurtau contus de diversidadi e de amigàntzia: "In sa bidda de is babbillotis" e "Babbillotis in giardinu", furriaus in sardu de sa versioni originali de Beatrice Alemagna "Nel paese delle pulcette" e "Pulcette in giardino" (Ed. Phaidon). Is imàginis de custus … Continue reading Ìsili: In sa bidda de is babbillotis

Stersili. Laboratòriu de su 3 de argiolas

"Custu contu est incarreradu candu s'achiloni de Leo est abarrau arrèsciu in is cambus de una mata. Leo iat provadu a tirari e a ddu fari santzinari. Ma cussu fiat abarrau arrocadu." Incarrerat aici su lìburu "Nei guai" de Oliver Jeffers chi eus lìgiu a su de dus atòbius cun is pipius in biblioteca. Est … Continue reading Stersili. Laboratòriu de su 3 de argiolas

Seulu e Sàdili: ligendi e imbentendi in ludoteca

Cust'istadi in sa Barbàgia de Seulu funt arribbaus babbillotis de ònnia forma e colori: funt arribbaus aintru de una valìgia de linna chi parit unu teatrinu e tenit unu nòmini giaponesu, ddus at imbentaus un'autora po pipius chi ddi narant Beatrice Alemagna, ma sigomenti fueddànt feti in italianu, ant bòfiu imparai su sardu puru! Lòmpius a … Continue reading Seulu e Sàdili: ligendi e imbentendi in ludoteca