Seulu e Sàdili: una dia de atividadis NPL

Giòbia, s'11 de abrili su servìtziu linguìsticu Sarcidanu-Barbàgia de Seulu at pigau parti a sa presentada de su progetu "Nati per Leggere e Nati per la Musica 2019", cun sa cunsinna de is calendàrius bibliogràficus a totu is pipius de s'iscola de s'infàntzia. Su progetu nascit po promòviri sa letura e fai connòsciri su mundu … Continue reading Seulu e Sàdili: una dia de atividadis NPL

Advertisements

SÀDILI: Initziativa de amparu de su territòriu

Is voluntàrius de sa Protetzioni civili de Sàdili ant prantau prus de centu matas noas de ìlixi pròpriu in su cùcuru de fronti a sa bidda, in localidadi Pitz'e Arci. "Non traballaus feti po parai fronti a is emergèntzias, ma fintzas po s’amparu de su territòriu e po sa preventzioni”, at nau Efìsiu Pilia de … Continue reading SÀDILI: Initziativa de amparu de su territòriu

Sàdili: su 14 de freàrgiu est sa festa de “Su Santu Coiadori”

Su 14 de freàrgiu est sa festa de is amoraus, ma ca Santu Valentinu est fintzas su Santu Patronu de Sàdili no est cosa chi sciint totus. In bidda su Santu s’afestat non feti in freàrgiu, ma fintzas s’8 de maju e su 6 de ladàmini. Ma de innui nascit sa devotzioni de custa bidda … Continue reading Sàdili: su 14 de freàrgiu est sa festa de “Su Santu Coiadori”