Seulu e Sàdili: una dia de atividadis NPL

Giòbia, s'11 de abrili su servìtziu linguìsticu Sarcidanu-Barbàgia de Seulu at pigau parti a sa presentada de su progetu "Nati per Leggere e Nati per la Musica 2019", cun sa cunsinna de is calendàrius bibliogràficus a totu is pipius de s'iscola de s'infàntzia. Su progetu nascit po promòviri sa letura e fai connòsciri su mundu … Continue reading Seulu e Sàdili: una dia de atividadis NPL

Advertisements

TourismA 2019, ocannu nci fiant fintzas is biddas de su Sarcidanu e de sa Barbàgia de Seulu

Treximilla pessonas de totu su mundu, is medias natzionali e internatzionalis prus de importu, dexinas de compradoris e de agentis, genti crosidadosa s’est atrumbada de su 22 a su 24 de freàrgiu in s’àrea Sardigna de su TourismA 2019, su Saloni internatzionali de Firenze dedicadu a s’archeologia e a sa promotzioni de su turismu culturali. … Continue reading TourismA 2019, ocannu nci fiant fintzas is biddas de su Sarcidanu e de sa Barbàgia de Seulu

Nuragus. Bonus Cultura 18app

18APP est una initziativa a incuru de su Ministèriu po is Benis e is Atividadis Culturalis e de sa Presidèntzia de su Cunsillu de is Ministrus pentzada po promòviri sa cultura. Is chi funt nàscius in su 2000 depint intrari in su situ https://www.18app.italia.it/#/ e fari sa registratzioni po pòdiri pediri is buonus chi si … Continue reading Nuragus. Bonus Cultura 18app