Seulu: susténniu a is famìllias po ispesas de istùdiu

Oberit su sportellu Sarcidanu-Barbàgia de Seulu-Sarrabus

Custu mengianu in Ìsili at torrau a obèrriri su servìtziu linguìsticu, intrendi in su de catòdixi annus de atividadi. Sa nova de ocannu est ca su Comunu de Ìsili at a fàiri parti de unu totali de 48 comunus numenaus "Sportellu de Sud Sardigna", partzius in tres zonas geogràficas: Campidanu, Surcis-Igresienti, Sarcidanu-Barbàgia de Seulu-Sarrabus. Duncas, Ìsili … Continue reading Oberit su sportellu Sarcidanu-Barbàgia de Seulu-Sarrabus

Seulu: Festa de Santu Còsumu e Damianu

SEULU 27 / 28 / 29 CABUDANNI 2019 Est totu prontu in Seulu po sa festa chi serrat s'istadi: sighendi sa traditzioni, ocannu puru s'ùrtima cida de su mesi de cabudanni est dedicada a sa festa de is Santus Còsumu e Damianu e su programma previdit medas atividadis siat religiosas che tzivilis. S'organizatzioni est a … Continue reading Seulu: Festa de Santu Còsumu e Damianu

Intercultura: iscritzionis aintru de su 10/11/2019

Ligi innoi su bandu intreu: allegato -bando regione autonoma della sardegna