Seulu: totu prontu po Andalas 2019 (sa de XXV Editzionis)

In Seulu est costumàntzia. Dònnia 13 de austu totu sa bidda s'organizat e si movit po ndi pesai sa festa prus importanti de s'annu: Andalas Difatis, sa manifestada nascit cun finalidadis escursionìsticas, naturalìsticas, turìsticas, ma a s'acabbu est una grandu festa de ospitalidadi e de cuncàmbia. Is seulesus arrennescint a conchistai su coru de onniunu de … Continue reading Seulu: totu prontu po Andalas 2019 (sa de XXV Editzionis)

Advertisements

Seulu e Sàdili: ligendi e imbentendi in ludoteca

Cust'istadi in sa Barbàgia de Seulu funt arribbaus babbillotis de ònnia forma e colori: funt arribbaus aintru de una valìgia de linna chi parit unu teatrinu e tenit unu nòmini giaponesu, ddus at imbentaus un'autora po pipius chi ddi narant Beatrice Alemagna, ma sigomenti fueddànt feti in italianu, ant bòfiu imparai su sardu puru! Lòmpius a … Continue reading Seulu e Sàdili: ligendi e imbentendi in ludoteca