Su Casu in Filixi

S’Ecomuseu de Seulu, paris cun is àterus assòtzius ativus in sa comunidadi, organizant ònnia annu in su mesi de argiolas una manifestada gastronòmica e culturali de grandu interessu: SU CASU IN FILIXI. Custu casu antigu donat su nòmini a totu sa manifestada, ma in prus de s’aprontadura in pùbblicu e sa degustatzioni s’organizant laboratòrius po pipius e genti manna, cunvènnius, seminàrius, proietzionis.

Ma ita est su casu in fìlixi?

filixi

Est unu casu friscu e moddi fatu cun lati de berbei callau cun lati de craba, prodùsiu de is pastoris barbaxinus giai de is tempus prus antigus, prus che totu in beranu e istadi, a s’acabbu de sa produtzioni de su lati e de su casu. Segundu sa retzeta antiga chi est pratigada ancora in dia de oi, sa callada de lati si nci getat a un’aiscu (unu strexu tundu fatu cun linna de pirastu) cun s’agiudu de una trudda pertunta. A pustis de àiri imboddiau s’internu de s’aiscu cun unu pannu de linu fini, si sterrint is follas de fìlixi (Polystichum setiferum) segadas a friscu, sciacuadas e isciugadas, intreverendi unu pillu de fìlixi e unu pillu de casu fintzas a prènniri totu s’aiscu. Po nci fai calai s’arrastu de soru, su pannu de linu s’annuat e sa forma s’apicat po dda fai colai beni. A pustis de duas oras su casu si presentat cumpatu e moddi, cun is disènnius tìpicus de su fìlixi chi in su fratempus at imprentau is benas suas in sa pasta moddi, lassendiddi fintzas unu sabori lèbiu e praxili.

SU CASU IN FILIXI 2019

13 e 14 de argiolas

PROGRAMMA:

Sàbudu, su 13 de argiolas

🔹 A is 18,30 Pratza Genneria – Cunvènniu “Su Casu in Filixi”, su casu de is centenàrius

Pigant parti a s’arrexonu:

▪Fabio Puddu, (Ass. culturali Su Scusorgiu Onlus)

▪Enrico Murgia (Sìndigu de Seulu): “Sviluppo locale e sostenibilità”

▪Virginia Murgia (Ecomuseu Frumindosa de Susu) e Alessandra Saba, archeologa: “Latte, formaggi e casari al tempo dei nuraghi”

▪Sienda agrìcula Cannas Antonio Onorato, de Biddamanna e Tommaso Sussarello, enogastronomu: “Tradizione o tipicità? I valori dei prodotti agroalimentari di qualità”

▪Giuseppe Loi, (Agentzia Laore): “L’importanza della trasformazione per la valorizzazione delle produzioni locali”

▪Giuliano Moi e Duccio Carta (Ecomuseu Frumindosa de Susu)

Ghiat sa dibata: Mauro Loddo

In interventus in su cunvènniu ant a èssiri intreveraus cun pàusus de mùsica populari sarda cun su sonetu de Sergio Putzu

🔹 A is 19.30: Laboratòriu, ammosta pràtiga e tastu de Su Casu in Fìlixi

🔹 A is 20,30, Centru Istòricu: Abertura de su percursu enogastronòmicu “Notte di gusto”, cun mùsica itineranti de is Bfolky.

🔹 A is 21,30: Pratza Genneria – Serada musicali in cumpangia de su sonetu de Sergio Putzu e sa band Bfolky.

Domìnigu, su 14 de argiolas

🔹 A is 9: Escursioni a incuru de s’Ecomuseu de Frumindosa de Susu

🔹 A is 13,30: Pràngiu in is istruturas po arriciri chi collàborant cun sa manifestada:

📫 Po su pràngiu tocat a prenotai aintru de su 12 de Argiolas sceberendi intre is istruturas:

▪Hotel Miramonti Seulo: 078258130 – 3335668765

▪Agriturismo Ticci: 3382071612

▪Agriturismo Su Zippiri: 3487721129

🔹 A is 16 Atòbiu in sa sedi de s’Ecomuseu po s’abbisita ghiada a is arutas Domus de Janas

————————————————————————

Po ndi sciri de prus, po prenotai e po abarrai agiornaus a pitzus de sa manifestada, cuntatai is operadoris de s’Ecomuseo Flumendosa Seulo

📞 Telèfunu: 328 4979486

📧 Email: ecomuseo.flumendosa@gmail.com

🚘 Inditus stradalis: https://goo.gl/maps/JxLHo8YeT6fmRqG97

Eventu Facebook: https://www.facebook.com/events/2296218380626647/

——————————————————————————————-

Su Casu In Filixi est organizau de s’Ecomuseu de su Frumindosa de Susu, de s’Assòtziu culturali Su Scusorgiu onlus, cun su patrotzìniu de su Comunu de Seulu e de s’A.T. ProLoco Seulu.

sucasuinfilixi_2019_2_.jpg

Sa pàgina Facebook de s’Ecomuseu

Su situ internet de s’Ecomuseu